Bekijk onze cursussen en trainingen

Shantala babymassage

Shantala babymassage is een liefdevolle ontspanningsmassage die de band tussen ouder en kind versterkt. Het kan door jou zelf gegeven worden en is een fijne en mooie manier van contact maken en elkaar aandacht geven.

Sociale weerbaarheidstrainingen op Goeree-Overflakkee

Vindt uw zoon of dochter het soms lastig om te reageren op gebeurtenissen op school of op straat? Vindt hij of zij het moeilijk om voor zichzelf op te komen? Is het thuis moeilijk tussen uw kinderen en heeft één ervan een beperking of stoornis? Het CJG Goeree-Overflakkee organiseert diverse trainingen voor de jeugd op Goeree.

Sociale Vaardigheidstraining (SoVa)

Het is belangrijk om in onze samenleving op je eigen benen te kunnen staan, maar het is niet altijd gemakkelijk om je goed te verweren en voor jezelf op te komen. Vindt uw zoon of dochter het soms lastig om te reageren op gebeurtenissen op school of op straat? De Sociale vaardigheidstraining geeft kinderen uit groep 6, 7 en 8 handvatten. Ze oefenen met lastige situaties en kunnen zo hun zelfvertrouwen vergroten.

Inloopspreekuur

Wekelijks organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een inloopspreekuur waar je terecht kunt met al je vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De jeugdverpleegkundige beantwoordt deze graag voor je!

Beter leren lezen en schrijven?

Vindt u het lastig om een formulier in te vullen? Kunt wel lezen, maar heeft u moeite met het lezen van een moeilijke brief? Of wilt u beter leren lezen, uw (klein)kinderen voorlezen of een kaart schrijven? Meld u dan aan voor ondersteuning.